Meneer Smaili van Buurthuis Jan Becker

pag 2 meneer Smaili– interview Beverlyn Boahene en Deveny, foto Nies Medema- Meneer Smaili is de baas van het ontmoetingscentrum voor ouderen in het Jan Beckerhuis. Het is niet speciaal voor mensen van één afkomst. Het is voor alle mensen boven de 55 jaar. Het is gratis voor iedereen.

De mensen komen hier om met elkaar te  praten. ‘Hier kunnen mensen met elkaar praten in hun moedertaal,’ zegt meneer Smaili. ‘De meesten zijn werkloos of met pensioen. Thuis is voor hen niet zoveel te doen. Daarom is het fijn dat ze hier kunnen komen.’